Denis Kopúnek

Cena vs Hodnota

Cena a Hodnota sú dva odlišné pojmy, ktoré treba rozlišovať.

Cena

Vychádza z úžitku, nákladnosti a pracnosti pri vytváraní nejakej hodnoty. Okrem iného ju určuje aj:

  • DOPYT (záujem)
  • PONUKA (dostupnosť, množstvo, …)

Hodnota

Je ocenenie čohokoľvek v zmysle materiálnom, alebo duchovnom a je nemenná. Mení sa iba jej cena.

Cena neznamená nič, hodnota je všetko!

STOCK TO FLOW

Hodnota sa určuje pomocou modelu STOCK TO FLOW.

Tak ako pri ťažbe vzácnych kovov, tak aj u kryptomien je dôležité sledovať ich pribúdajúce nové množstvo do existujúcich zásob. Na meranie sa používa matematická rovnica Stock to Flow, ktorá predstavuje podiel medzi zásobou a produkciou.
Z toho sa vyráta medziročná inflačná krivka.
Halving pri virtuálnej ťažobnej činnosti supluje úlohu prírody.
Tento proces určuje možný potenciál vyťaženia nových bitcoinov do zásob, ktoré už v obehu sú.
Halving je zásadnou súčasťou bitcoinovej monetárnej ekonómie.
Ide o princíp, v ktorom ťažiari za úspešne vyťažený blok dostávajú zhruba každé 4 roky o polovicu menej nových bitcoinov.

Stock to flow bitcoinu sa v roku 2022 vyrovnalo hodnotám stock to flow zlata. To znamená, že bitcoin sa vyrovnal zlatu nielen z hľadiska uchovania hodnoty, ale aj inflačnej krivky.
Vďaka obmedzenému množstvu bitcoinov a postupným znižovaním odmien za vyťažený blok, predbehne bitcoin z hľadiska hodnoty a inflačnej krivky zlato najneskôr do roku 2024. Hodnota kryptomeny taktiež spočíva v kryptografii a decentralizovane uložených dátach.

stock to flow bitcoin kryptoflex

(výpočet stock to flow a cenový graf bitcoinu)

Dopyt a ponuka

Najhlavnejším odzrkadlením ceny je dopyt a ponuka. Už vieme, že bitcoin bude postupom času stále viac hodnotnejší ako zlato (stock to flow).

Dokonca pri bitcoine už samotný dopyt predbehol ponuku vďaka tomu, že do obehu je uvoľňovaných stále menej digitálnych mincí tejto kryptomeny.

Prečo je teda bitcoin tak veľmi volatilný, keď vďaka týmto metrikám by mal neustále stúpať na cene?

Z veľmi jednoduchých dôvodov – špekulácie (špekulatívne trhy) a deriváty.